Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW: Chuyển biến mạnh trong công tác cán bộ nữ

Thứ ba - 10/10/2017 09:19
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW (ngày 27/4/2017) của Bộ Chính trị về "Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước", thời gian qua, các quan điểm, nội dung, giải pháp trong Nghị quyết được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo triển khai bằng những chương trình, hành động cụ thể. Vì vậy, đã tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.Chỉ đạo trọng tâm, triển khai cụ thể
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, tháng 9/2017.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, tháng 9/2017.

Thời gian qua, những chiến lược, chính sách, chương trình của Trung ương, của tỉnh liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ được tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến tất cả các chi, đảng bộ và cán bộ chủ chốt của tỉnh. UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết từ việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Ninh giai đọan 2001-2010, 2011-2020 và ban hành nhiều văn bản triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của chính quyền các cấp về sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, MTTQ, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh chủ động thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Cùng với những hoạt động trên, công tác dân số, thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng ở các vùng, miền trong tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện tỉnh có 8 bệnh viện tuyến tỉnh (1 bệnh viện chuyên sản - nhi); 14 trung tâm y tế tuyến huyện; 186 trạm y tế tuyến xã và 100% trạm y tế thôn, khe, bản có ý sĩ, nữ hộ sinh... Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu của người dân trên địa bàn.Đặc biệt, để giảm khoảng cách trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo, phụ nữ khu vực miền núi, biên giới, hải đảo đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm cho lao động của tỉnh, trong đó nhiều nội dung ưu tiên cho phụ nữ. Tiếp đó là triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ; tổ chức tôn vinh các nữ doanh nhân làm kinh tế giỏi; tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh... Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 20 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo và làm giàu; cấp hội phụ nữ đã tín chấp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho trên 60.000 lượt phụ nữ vay trên 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ, từ năm 2011 đến nay, có trên 12.800 nữ lao động nông thôn được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm hằng năm đạt từ 45-46,2% (vượt kế hoạch đề ra). 

Song song với các nhiệm vụ trên, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và các nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của mỗi đơn vị. Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, thực hiện chính sách đối với lao động nữ và công tác phụ nữ. Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở tham gia có hiệu quả vào công tác giám sát, phản biện xã hội liên quan đến bình đẳng giới. Qua đó, đã phát hiện những bất cập, kịp thời đề xuất các chương trình, giải pháp để tháo gỡ...

Đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương đặc biệt chú trọng, coi đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, nổi bật là: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định quy định chính sách khuyến khích đào tao, bồi dưỡng CB,CC,VC và thu hút nhân tài tỉnh. Trong đó có quy định: Nữ thuộc đối tượng đặc thù, điều kiện cử đi đào tạo sau đại học có thời gian công tác từ 3 năm trở lên kể từ khi có quyết định tuyển dụng (quy định chung là 5 năm trở lên) được hưởng mức trợ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần so với nam.
 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị đánh giá đề án bổ nhiệm chức vụ phó tổng biên tập Báo Quảng Ninh, tháng 5/2017.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị đánh giá đề án bổ nhiệm chức vụ phó tổng biên tập Báo Quảng Ninh, tháng 5/2017.


Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh ngày càng trưởng thành, tham gia tích cực trên các mặt công tác, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức mới đây, các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết vào tình hình thực tế mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời nêu cao quyết tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc: "Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực và triển khai hiệu quả chính sách công tác phụ nữ. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn và bổ nhiệm cán bộ nữ trẻ có năng lực, trình độ vào các vị trí quan trọng, chủ chốt ở các ngành, địa phương; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia trên các lĩnh vực... Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ tăng cường nắm bắt cơ sở để chủ động tham mưu những nội dung liên quan đến phụ nữ và công tác hội. Đặc biệt, thời gian tới chủ động trong tham mưu triển khai các đề án liên quan đến phụ nữ, nhất là Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" và "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"...  Với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thành viên tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các mặt công tác, trong đó chú trọng công tác cán bộ nữ, các phong trào thi đua, vận động phụ nữ... gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương".Với sự định hướng, quan tâm của tỉnh, từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có trên 1.950 lượt nữ CB,CC,VC được đào tạo lý luận chính trị hệ cao cấp, trung cấp. Năm 2007, toàn tỉnh có 27 nữ CB,CC có trình độ thạc sĩ; đến tháng 6/2017 tăng lên 699 người. Năm 2010 có 1 nữ tiến sĩ, đến nay là 25 người. Từ chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm cùng sự chủ động của các cấp, ngành, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ luôn đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện toàn tỉnh có 22.936 nữ CB,CC,VC (62 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý). Trong 3 nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh có cơ cấu cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên tục tăng. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh tăng từ 15,3% (nhiệm kỳ 2010-2015) lên 18,8% (nhiệm kỳ 2015-2020). Nữ đại biểu HĐND tỉnh là 27 người, cấp huyện là 146 người, cấp xã là 1.150 người. Tỷ lệ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lãnh đạo nữ chủ chốt đạt 49,8%...

Tác giả bài viết: Nguyễn Huế

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại cần biết
Tố giác tội phạm

Văn bản mới

99/NQ-CP

Nghị Quyết Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

98/NQ-CP

Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

97/NQ-CP

Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XI

43/2017/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

104/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Xuất nhập cảnh
Quản lý lưu trú

Thống kê

  • Đang truy cập20
  • Hôm nay222
  • Tháng hiện tại53,157
  • Tổng lượt truy cập228,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây