STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện File biểu mẫu
1 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ Công an cấp tỉnh
2 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
3 ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
4 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
5 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ Công an cấp tỉnh
6 THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ Công an cấp tỉnh
7 NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
8 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
9 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
10 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
11 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ Công an cấp tỉnh
12 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
13 THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
14 THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Công an cấp tỉnh
15 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ Công an cấp tỉnh
16 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ Công an cấp tỉnh
17 TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Phòng tổ chức cán bộ
18 TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN Phòng tổ chức cán bộ
19 TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Phòng tổ chức cán bộ
20 TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Phòng tổ chức cán bộ
21 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Phòng Cảnh sát giao thông
22 ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Phòng Cảnh sát giao thông
23 SANG TÊN, DI CHUYỂN XE ĐI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Phòng Cảnh sát giao thông
24 ĐĂNG KÝ XE TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Phòng Cảnh sát giao thông
25 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Phòng Cảnh sát giao thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây