Xây dựng toàn diện công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ ba - 23/06/2020 15:33
Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 10/4/2009, của Bộ Công an về “Xây dựng Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tại Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị tại Hà Nội
Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu tham luận. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh dự Hội nghị.

Công an cấp huyện được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ xác định có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước; là cấp Công an thực hiện toàn diện, đầy đủ các chức năng của lực lượng CAND trên địa bàn cấp huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về  an ninh trật tự (ANTT); giải quyết các yêu cầu của nhân dân liên quan đến ANTT ở cơ sở… 

Tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ  ANTT ở địa bàn cấp huyện là một yêu cầu đúng đắn và cấp bách, nhằm quán triệt, triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước hướng về cơ sở, xây dựng cấp huyện là địa bàn chiến lược vững mạnh toàn diện…
 
img 7190
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, để hoạch định và thống nhất tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp huyện, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở. 

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện trong 10 năm qua; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới...
 
img 7162
Thứ trưởng Bùi Văn Nam điều hành thảo luận.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 và quán triệt Chỉ thị mới nêu rõ: 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện; tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về yêu cầu, nhiệm vụ; ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong triển khai thực hiện. Công an cấp huyện chủ động, tích cực tham mưu với Công an cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền cùng cấp và tổ chức tốt công tác phối hợp với lực lượng Quân đội, các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, cấp Chứng minh nhân dân, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính... được tăng cường hơn trước. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa hoặc tại nơi cư trú đối với những người già yếu, tàn tật..., qua đó đã nhận được sự đánh giá tích cực từ người dân, dư luận xã hội.

Công tác phòng, chống tội phạm của Công an cấp huyện những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế, từng bước kéo giảm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đội ngũ điều tra viên, cán bộ Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện liên tục được tăng cường. Hàng năm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện trực tiếp thụ lý, giải quyết rất nhiều vụ phạm pháp hình sự, chiếm khoảng 90% tổng số vụ trong toàn quốc; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an cấp huyện thụ lý, điều tra rất nhiều vụ, chiếm khoảng 80% các vụ án trong tổng số án thụ lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên toàn quốc. Đã chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; duy trì mối quan hệ và tổ chức tốt công tác phối hợp của Công an cấp huyện với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở...
 
4
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Quảng Ninh, 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11, ngày 10/4/2009, của Bộ Công an, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, xây dựng, chăm lo xây dựng lực lượng Công an cấp huyện cũng như lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an, ngày 26/5/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ động ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về "Tăng cường lãnh đạo toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới". Năm 2019, chỉ đạo các địa phương đánh giá tổng kết sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 14 và ra thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an, Nghị quyết 14-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.  

Tỉnh Quảng Ninh và các địa phương đã dành nguồn lực ngân sách đáng kế để hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, hỗ trợ về công nghệ thông tin cho lực lượng Công an theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở Công an cấp huyện và cấp xã theo lộ trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Chăm lo đào tạo cán bộ Công an cấp huyện và cấp phòng về mặt lý luận chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh ký kết và duy trì thực hiện nền nếp, có hiệu quả quy chế phối hợp với các sở, ban ngành, cấp ủy địa phương trong công tác đảm bảm ANTT, xây dựng lực lượng (như Quy chế phối hợp của Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy cấp huyện, Quy chế phối hợp 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp…). Đồng thời, tăng cường vai trò của tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cấp huyện. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ Công an cấp huyện trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng lực lượng Công an cấp huyện, đủ sức chiến đấu, năng lực để giải quyết những nhiệm vụ về ANTT tại địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Chỉ thị 03 đã đi vào thực tiễn ở Quảng Ninh, được thực hiện nghiêm túc. Trong điều kiện ANTT phức tạp, quân số còn hạn chế, song trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh đã có phương án bố trí lực lượng đảm bảo tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết được cơ bản các yếu tố tiềm ẩn liên quan đến ANTT và thực hiện được phương châm chủ động, từ xa, từ sớm trong xử lý tình hình liên quan đến ANTT.

Dù chịu nhiều tác động nhiều yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhưng tỉnh Quảng Ninh không xẩy ra bị động, bất ngờ, giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường đầu tư, củng cố được niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh.
 
7
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an Quảng Ninh 

3 năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh luôn dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,  dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân từ chỗ khá thấp vào năm 2016, năm 2019 vươn lên thứ 3, chỉ số đo đếm sự hài lòng sự phục vụ của chính quyền vị trí thứ nhất vào năm 2019. Những chỉ số này có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đặc biệt là lực lượng Công an cấp huyện trong xây dựng mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, đáp ứng các nhu cầu của người dân một cách công khai, minh bạch. Đây là một trong những thành công rất lớn trong lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an cấp huyện ở Quảng Ninh.

Trên cơ sở một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 10/4/2009, của Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Công an cần có cơ chế đảm bảo gắn kết sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng lực lượng Công an ở cấp huyện, cấp xã; có cơ chế đặc thù với các địa bàn trọng điểm như tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả bài viết: Tường Minh - Công an Quảng Ninh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại cần biết
Tố giác tội phạm

Văn bản QPPL

22/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

100/2019/NĐ-CP

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

19/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

18/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

77/2019/TT-BCA

Thông tư 77/2019/TT-BCA

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Hôm nay8,672
  • Tháng hiện tại18,728
  • Tổng lượt truy cập2,418,500
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây